รายวิชาที่มีอยู่

  ทักษะ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ช่วยให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพ

  เพื่อตอบโจทย์ในการวางเป้าหมายของแต่ละคน

  มีหลายวิธีในการพัฒนาทักษะ

  วิธีหนึ่งที่จะช่วยเราพัฒนาทักษะได้เป็นอย่างดี คือ mentoring

  โดยกระบวนการ Mentoring ในคอร์สนี้ จะเป็นการเน้นการเป็น

  Mentee ที่เกิดผล

  Skills are crucial in being competent to achieve an individual's goals.

  There are so many methods to develop your skills.

  One of many is to join the process of mentoring.

  In this mentoring course, we are focused on how to be an effective mentee in mentorship.